Generalitat de Catalunya - www.gencat.net
pàgina següent
5 / 14
pàgina anterior
1936-1939 La guerra civil
 
«L’any 1936, en constituir-se el primer “govern de guerra” de la Generalitat, Martí Rouret fou nomenat, pel president Companys, conseller de Sanitat i Assistència Social. L’endemà mateix m’envià un telegrama a Tortosa en què em demanava d’anar-lo a veure a la Conselleria tan aviat com pogués. Vaig anar-hi: volia que li fes de secretari. A desgrat de tenir consciència de les meves limitacions, vaig acceptar. Sabia que ell, més que no pas en la meva competència, confiava en la meva lleialtat. I és per això que no m’era possible de refusar.»

Artur Bladé i Desumvila, L'exiliada

Barricada a la Rambla durant els fets de maig de 1937. AHCB-AF (Autor: Pérez de Rozas)
logo ILC