Generalitat de Catalunya - www.gencat.net
pàgina següent
11 / 14
pàgina següent

Els seus llibres, el seu llegat

Geografia espiritual de Catalunya. Segons les teories de Francesc Pujols, 1944.


Benissanet, 1953.


Crònica del país natal, 1958.


Felibres i catalans, 1961.


Contribució a la biografia de Mestre Fabra, 1965.


Montpeller català, 1965.


El castell de Miravet, 1966.


El prior Penna. Documents inèdits sobre les lluites polítiques de la tercera dècada del vuit-cents a la Ribera d’Ebre, 1966.


Francesc Pujols per ell mateix, 1967.


El senyor Moragas, «Moraguetes», 1970.


Els setges de Gandesa i del castell de Móra d’Ebre (1836-1838), 1970.


Gent de la Ribera d’Ebre. Artesans, pagesos, rodaires…, 1971.


Viatge a l’esperança. Impressions d’un viatge a la nostra terra l’any 1956, 1973.


L’exiliada. Dietari de l’exili, 1939-1940, 1976.


La vida d’un català excepcional (Antoni Terré, de Móra d’Ebre), 1978.


El meu Rovira i Virgili, 1981.


Guia de Benissanet (Ribera d’Ebre), 1982.


Visió de l’Ebre català, 1983.


Antoni Rovira i Virgili i el seu temps, 1984.


Viure a Tarragona. Fulls d’un dietari 1966-1969, 1984.


Pompeu Fabra. Biografia essencial, 1969.


Viure a Tarragona. Fulls d’un dietari 1970-1971, 1986.


Viure a Tarragona. Fulls d’un dietari 1972-1974, 1989.


Viure a Tarragona. Fulls d’un dietari 1975-1976, 1991.


De l’exili a Mèxic, 1993.


L’edat d’or, 1996.


Les primeres descobertes, 1996.

 

Versos de la guerra i de l'exili, 2007.

 

Obra completa, [enllaç]

 

 


Referències bibliogràfiques completes [enllaç]
 

logo ILC